Owls – Baby Brain Studio® je jazyková škola určená pre deti od 12 mesiacov do 18 rokov.  Dôkladne zostavené kurzy a materiály, skúsení lektori a príjemné prostredie sú základom našej filozofie. Samotná práca s deťmi, radosť z učenia a možnosť vidieť jazykové napredovanie detí a žiakov je našou najsilnejšou motiváciu.

Čo môžem od hodiny v Owls – Baby Brain Studio® očakávať?

Hodiny sú živé a dynamické. Čím menšie detičky, tým viac činností je zameraných na pohyb. Veľa rozprávame a málo píšeme. Gramatiku a slovnú zásobu používame v kontexte. Učíme sa hrou a názorne. Pri práci využívame množstvo didaktických pomôcok.

Majú kurzy angličtiny význam pre dieťa, ktoré ešte nerozpráva?

Jednoznačne áno. Čím skôr sa dieťa dostane do kontaktu s cudzím jazykom, tým rýchlejšie a jednoduchšie si ho osvojí.

Musí aj rodič vedieť po anglicky?

Rodič nemusí vedieť po anglicky. Je to však výborná príležitosť naučiť sa minimálne toľko, koľko naučíme Vaše dieťa.

Musí byť dieťa na kurze v sprievode s rodičom?

Sprievod rodičov odporúčame detičkám do 4 rokov. Pre nás je dôležité, aby mali deti istotu, že už to zvládnu aj bez rodičov.

Ako pomôže kurz Owls – Baby Brain Studio® žiakom v škole?

Kurzy u nás sú o intenzívnej konverzácii a hrách zameraných na komunikáciu. Pomôžeme odstrániť strach z rozprávania a žiakov motivujeme k radosti z učenia angličtiny.

Prečo nesedíme za stolom?

Pretože za stolom sedíme v škole a doma, keď si robíme domáce úlohy. My sedíme na koberci alebo sa hýbeme. Vďaka pohybu si angličtinu pamätáme lepšie.

Koľko detí je v skupine?

V skupine je maximálne 8 detí. V rámci skupiny je medzi deťmi minimálny vekový rozptyl.

Cena kurzu?

Kurz trvá 10 mesiacov. Začíname v septembri a končíme v júni. Kurz zahŕňa 35 lekcií. Cena za lekciu, t.j. 45 minútovú vyučovaciu hodinu, je 8,50 eur. Ročné školné je 297,50 eur. Na hodinu nie je možné prísť jednorazovo. Možnosť ukážkovej hodiny zdarma po dohode.Máte záujem o niektorý kurz?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Owls – BBS, s.r.o., Nádražná 1911, 901 01 Malacky

Kontakt: +421 905 764 217, kontakt@owls.sk

Owls – Baby Brain Studio

Adresa
Owls – BBS, s.r.o.
Nádražná 1911
901 01 Malacky
Kontakt
+421 905 764 217
kontakt@owls.sk

Owls – Baby Brain Studio

Adresa
Owls – BBS, s.r.o.
Nádražná 1911
901 01 Malacky
Kontakt
+421 905 764 217
kontakt@owls.sk

Owls – Baby Brain Studio