Ponuka kurzov anglického jazyka pre dospelých

Prečo jazykové kurzy pre dospelých práve u nás?

Naše kurzy sú starostlivo zostavené podľa štátneho vzdelávacieho programu so zameraním na štandardné cieľové požiadavky na jazykové kompetencie vymedzené Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky (SERR).

Pri klasifikácii kurzov sa pridržiavame medzinárodných štandardov a v rámci všetkých kurzov ponúkame kontinuitu v jazykovom vzdelávaní od úrovne A1(používateľ základov jazyka) až po úroveň C2 (skúsený používateľ).

Ciele jazykového vzdelávania pre dospelých

Cieľom obsahu jednotlivých kurzov je rozvíjanie kľúčových jazykových kompetencií (schopnosť porozumieť, čítať a písať), ktoré sú nevyhnuté pre uplatnenie poslucháčov v pracovnej praxi či osobnom živote.

Profil absolventa

Profil absolventa je založený na jazykových spôsobilostiach, ktoré zabezpečia absolventovi úspešné začlenenie nielen do pracovnej praxe ale aj do mimopracovnej spoločenskej sféry. Absolvent kurzu získa nové kvalitné komunikačné zručnosti, ktoré sú výrazným prínosom pre zamestnávateľa pôsobiaceho na domácom i zahraničnom trhu a zvyšujú potenciál uplatnenia sa na trhu práce v profesijných oblastiach, ktoré vyžadujú aktívne používanie cudzieho jazyka.

Vyberte si u nás niektorý z kurzov:

Nie ste si istí svojou jazykovou úrovňou? Radi vám pomôžeme! Zastavte sa u nás a požiadajte o zaraďovací test.

Máte záujem o niektorý kurz?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Owls – BBS, s.r.o., Nádražná 1911, 901 01 Malacky

Kontakt: +421 905 764 217, kontakt@owls.sk

Owls – Baby Brain Studio

Adresa
Owls – BBS, s.r.o.
Nádražná 1911
901 01 Malacky
Kontakt
+421 905 764 217
kontakt@owls.sk

Owls – Baby Brain Studio

Adresa
Owls – BBS, s.r.o.
Nádražná 1911
901 01 Malacky
Kontakt
+421 905 764 217
kontakt@owls.sk

Owls – Baby Brain Studio