Online prihláška

Vyberte si kurz - môžete označiť súčasne aj viac kurzov

Cena spolu: 0 €

Anglická škôločka PI

2 - 3 rokySkupina: do 10 detí
Cena: 34,00 € / 45 minút

Anglická škôločka STR/ŠTV

2 - 3 rokySkupina: do 10 detí
Cena: 34,00 € / 45 minút

Baby English (18-24m)

0 - 3 rokySkupina: do 8 detí
Cena: 6,50 € / 45 minút

English Club for Teens

8 - 10 rokov


OWLS AFTERNOON CLUB je program pre školákov, ktorý nahrádza školský klub. Deti sa stretávajú 1x do týždňa v čase od 13:00 do 16:30. Lektorka má pre deti pripravené zaujímavé činnosti na rôzne témy, ktoré hravou formou rozvíjajú logiku, tvorivosť a predstavivosť. V rámci poobedných aktivít majú deti priestor na komunikáciu v nemeckom jazyku a na hru vonku. Program je vhodný na spestrenie k bežnému školskému klubu. Kurz je možné objednať e-mailom na kontakt@owls.sk alebo telefonicky na čísle +421 905 764 217. Cena kurzu je 80 EUR/mesiac, 1x do týždňa.
Skupina: do 8 detí
Cena: 20,00 € / 45 minút

Preschool English - Predškoláci

5 - 6 rokov


Kurzy Owls ENGLISH FOR KIDS sú dôkladne zostavené tak, aby deti zaujali. Žiaci sú rozdelení do skupín podľa veku. Základom kurzu je komunikácia v prostredí bez stresu a tlaku na výsledok. Aj preto sa u nás nesedí za lavicami. Aktívne používanie gramatiky, slovnú zásobu a porozumenie textu upevňujeme jednoduchými hrami a cvičeniami. Konverzačný kurz Owls ENGLISH FOR KIDS je výborným doplnkom k angličtine, ktorú majú deti v škole.
Skupina: do 8 detí
Cena: 6,50 € / 45 minút

Toddler English (24-36m)

2 - 3 rokySkupina: do 8 detí
Cena: 6,50 € / 45 minút

Cena spolu: 0 €

Máte záujem o niektorý kurz?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Owls – BBS, s.r.o., Záhorácka 17/D, Malacky 901 01

Kontakt: +421 905 764 217, kontakt@owls.sk

Owls – Baby Brain Studio

Adresa
Owls – BBS, s.r.o.
Malacky 901 01
Kontakt
+421 905 764 217
kontakt@owls.sk

Owls – Baby Brain Studio

Adresa
Owls – BBS, s.r.o.
Malacky 901 01
Kontakt
+421 905 764 217
kontakt@owls.sk

Owls – Baby Brain Studio