Online prihláška

Vyberte si kurz - môžete označiť súčasne aj viac kurzov

Cena spolu: 0,00 €

Anglická družina PIATOK

7 - 9 rokov


OWLS AFTERNOON CLUB je program pre školákov, ktorý nahrádza školský klub. Deti sa stretávajú 1x do týždňa v čase od 13:30 do 16:15. Lektorka má pre deti pripravené zaujímavé činnosti na rôzne témy, ktoré hravou formou rozvíjajú logiku, tvorivosť a predstavivosť. V rámci poobedných aktivít majú deti priestor na komunikáciu v nemeckom jazyku a na hru vonku. Program je vhodný na spestrenie k bežnému školskému klubu. Kurz je možné objednať e-mailom na kontakt@owls.sk alebo telefonicky na čísle +421 905 764 217. Cena kurzu je 88 EUR/mesiac, 1x do týždňa.

Anglická družina PONDELOK

8 - 10 rokov


Anglická družina

Skupina: do 10 detí
Cena: 24,00 € / hod

Anglická družina STREDA

6 - 9 rokov


OWLS AFTERNOON CLUB je program pre školákov, ktorý nahrádza školský klub. Deti sa stretávajú 1x do týždňa v čase od 13:30 do 16:15. Lektorka má pre deti pripravené zaujímavé činnosti na rôzne témy, ktoré hravou formou rozvíjajú logiku, tvorivosť a predstavivosť. V rámci poobedných aktivít majú deti priestor na komunikáciu v anglickom jazyku a na hru vonku. Program je vhodný na spestrenie k bežnému školskému klubu. Kurz je možné objednať e-mailom na kontakt@owls.sk alebo telefonicky na čísle +421 905 764 217. Cena kurzu je 88 EUR/mesiac, 1x do týždňa.

Skupina: do 10 detí
Cena: 24,00 € / hod

Anglická družina ŠTVRTOK

6 - 9 rokov


OWLS AFTERNOON CLUB je program pre školákov, ktorý nahrádza školský klub. Deti sa stretávajú 1x do týždňa v čase od 13:30 do 16:15. Lektorka má pre deti pripravené zaujímavé činnosti na rôzne témy, ktoré hravou formou rozvíjajú logiku, tvorivosť a predstavivosť. V rámci poobedných aktivít majú deti priestor na komunikáciu v anglickom jazyku a na hru vonku. Program je vhodný na spestrenie k bežnému školskému klubu. Kurz je možné objednať e-mailom na kontakt@owls.sk alebo telefonicky na čísle +421 905 764 217. Cena kurzu je 88 EUR/mesiac, 1x do týždňa.

Skupina: do 10 detí
Cena: 24,00 € / hod

Anglická družina UTOROK

8 - 10 rokov


OWLS AFTERNOON CLUB je program pre školákov, ktorý nahrádza školský klub. Deti sa stretávajú 1x do týždňa v čase od 13:00 do 16:30. Lektorka má pre deti pripravené zaujímavé činnosti na rôzne témy, ktoré hravou formou rozvíjajú logiku, tvorivosť a predstavivosť. V rámci poobedných aktivít majú deti priestor na komunikáciu v nemeckom jazyku a na hru vonku. Program je vhodný na spestrenie k bežnému školskému klubu. Kurz je možné objednať e-mailom na kontakt@owls.sk alebo telefonicky na čísle +421 905 764 217. Cena kurzu je 80 EUR/mesiac, 1x do týždňa.

Skupina: do 10 detí
Cena: 24,00 € / hod

Anglická škôločka PI

2 - 3 roky


Skupina: do 10 detí
Cena: 34,00 € / hod

Anglická škôločka PO

2 - 3 rokySkupina: do 10 detí
Cena: 34,00 € / hod

Anglická škôločka STR

2 - 3 roky


Skupina: do 10 detí
Cena: 34,00 € / hod

Anglická škôločka ŠTV

2 - 3 roky


Skupina: do 10 detí
Cena: 34,00 € / hod

Anglická škôločka UT

3 - 4 roky


Skupina: do 10 detí
Cena: 34,00 € / hod

Baby & Toddler English (18-36m)

1,5 - 3 roky


Detičky v tomto kurze rozdeľujeme na dve vekové skupiny a to 18-24 a 24-36 mesiacov. Kurz nadväzuje na kurz Owls BABY ENGLISH, ale jeho absolvovanie nie je podmienkou. V tomto kurze pracujeme hravou a prirodzenou formou s prvými slovami a jednoduchými vetami. Deti si osvojujú správnu výslovnosť a fungovanie jazyka a rozširujú si pasívnu i aktívnu slovnú zásobu. Venujeme sa pohybovým činnostiam a rozvoju jemnej motoriky. Súčasťou kurzu sú básničky, pesničky a malé tanečné zostavy.

Skupina: do 8 detí
Cena: 8,50 € / hod

Deutsch für Kinder (2.-5. roč.)

8 - 10 rokov


V kurze Owls DEUTSCH FÜR KINDER sa zameriavame na to, aby deti čo najviac rozprávali a prirodzene si osvojovali fungovanie jazyka – tvorenie jednoduchých fráz a viet, či budovanie bohatej slovnej zásoby. Učíme sa pohybom a hrami, ktoré sú primerané veku. Aj vďaka milému a neformálnemu prostrediu v deťoch budujeme pozitívny vzťah k učeniu nemeckého jazyka. Na hodinách pracujeme s CD a doplnkovými materiálmi.

Skupina: do 8 detí
Cena: 8,50 € / hod

Deutsch für Kinder (6.-8. roč. ZŠ)

8 - 10 rokov


V kurze Owls DEUTSCH FÜR KINDER sa zameriavame na to, aby deti čo najviac rozprávali a prirodzene si osvojovali fungovanie jazyka – tvorenie jednoduchých fráz a viet, či budovanie bohatej slovnej zásoby. Učíme sa pohybom a hrami, ktoré sú primerané veku. Aj vďaka milému a neformálnemu prostrediu v deťoch budujeme pozitívny vzťah k učeniu nemeckého jazyka. Na hodinách pracujeme s CD a doplnkovými materiálmi.

Skupina: do 8 detí
Cena: 8,50 € / hod

Dospelí A1/A2

0 - 3 rokySkupina: do 6 detí
Cena: 10,00 € / hod

Dospelí B1/B2

0 - 3 roky


Skupina: do 6 detí
Cena: 10,00 € / hod

English For Kids 8-10 rokov

0 - 3 rokySkupina: do 10 detí
Cena: 12,50 € / hod

English For Kids I (1./2. ročník ZŠ)

5 - 8 rokov


Kurzy Owls ENGLISH FOR KIDS sú dôkladne zostavené tak, aby deti zaujali. Žiaci sú rozdelení do skupín podľa veku. Základom kurzu je komunikácia v prostredí bez stresu a tlaku na výsledok. Aj preto sa u nás nesedí za lavicami. Aktívne používanie gramatiky, slovnú zásobu a porozumenie textu upevňujeme jednoduchými hrami a cvičeniami. Konverzačný kurz Owls ENGLISH FOR KIDS je výborným doplnkom k angličtine, ktorú majú deti v škole.

Skupina: do 10 detí
Cena: 8,50 € / hod

English For Kids II (8-10 rokov)

8 - 10 rokov


Kurzy Owls ENGLISH FOR KIDS sú dôkladne zostavené tak, aby deti zaujali. Žiaci sú rozdelení do skupín podľa veku. Základom kurzu je komunikácia v prostredí bez stresu a tlaku na výsledok. Aj preto sa u nás nesedí za lavicami. Aktívne používanie gramatiky, slovnú zásobu a porozumenie textu upevňujeme jednoduchými hrami a cvičeniami. Konverzačný kurz Owls ENGLISH FOR KIDS je výborným doplnkom k angličtine, ktorú majú deti v škole.

Skupina: do 8 detí
Cena: 12,50 € / hod

English For Kids III (2./3. roč. ZŠ)

6 - 9 rokov


Kurzy Owls ENGLISH FOR KIDS sú dôkladne zostavené tak, aby deti zaujali. Žiaci sú rozdelení do skupín podľa veku. Základom kurzu je komunikácia v prostredí bez stresu a tlaku na výsledok. Aj preto sa u nás nesedí za lavicami. Aktívne používanie gramatiky, slovnú zásobu a porozumenie textu upevňujeme jednoduchými hrami a cvičeniami. Konverzačný kurz Owls ENGLISH FOR KIDS je výborným doplnkom k angličtine, ktorú majú deti v škole.

Skupina: do 8 detí
Cena: 8,50 € / hod

English for Teens (11-13 rokov)

11-13 rokovSkupina: do 8 detí
Cena: 12,50 € / hod

English for Teens 11-13 rokov (Gramatika)

0 - 3 rokySkupina: do 8 detí
Cena: 12,50 € / hod

English For Teens 11-13 rokov III.

11-13 rokov


Skupina: do 10 detí
Cena: 12,50 € / hod

Jolly Phonics Y1 (5-6 rokov)

5 - 6 rokov


V kurze Owls KINDERGARTEN ENGLISH sa zameriavame na to, aby deti čo najviac rozprávali a prirodzene si osvojovali fungovanie jazyka – tvorenie jednoduchých fráz a viet, či budovanie bohatej slovnej zásoby. Učíme sa pohybom a hrami, ktoré sú primerané veku. Aj vďaka milému a neformálnemu prostrediu v deťoch budujeme pozitívny vzťah k učeniu angličtiny. Na hodinách pracujeme s Owls CD a doplnkovým materiálom.

Skupina: do 8 detí
Cena: 8,50 € / hod

Jolly Phonics Y2 (6-7 rokov)

6 - 7 rokov


V kurze Owls KINDERGARTEN ENGLISH sa zameriavame na to, aby deti čo najviac rozprávali a prirodzene si osvojovali fungovanie jazyka – tvorenie jednoduchých fráz a viet, či budovanie bohatej slovnej zásoby. Učíme sa pohybom a hrami, ktoré sú primerané veku. Aj vďaka milému a neformálnemu prostrediu v deťoch budujeme pozitívny vzťah k učeniu angličtiny. Na hodinách pracujeme s Owls CD a doplnkovým materiálom.

Skupina: do 8 detí
Cena: 8,50 € / hod

Kindergarten English I (4-5 r.)

4 - 5 rokov


V kurze Owls KINDERGARTEN ENGLISH sa zameriavame na to, aby deti čo najviac rozprávali a prirodzene si osvojovali fungovanie jazyka – tvorenie jednoduchých fráz a viet, či budovanie bohatej slovnej zásoby. Učíme sa pohybom a hrami, ktoré sú primerané veku. Aj vďaka milému a neformálnemu prostrediu v deťoch budujeme pozitívny vzťah k učeniu angličtiny. Na hodinách pracujeme s Owls CD a doplnkovým materiálom.

Skupina: do 10 detí
Cena: 8,50 € / hod

Kindergarten English II (4-5 r.)

4 - 5 rokov


V kurze Owls KINDERGARTEN ENGLISH sa zameriavame na to, aby deti čo najviac rozprávali a prirodzene si osvojovali fungovanie jazyka – tvorenie jednoduchých fráz a viet, či budovanie bohatej slovnej zásoby. Učíme sa pohybom a hrami, ktoré sú primerané veku. Aj vďaka milému a neformálnemu prostrediu v deťoch budujeme pozitívny vzťah k učeniu angličtiny. Na hodinách pracujeme s Owls CD a doplnkovým materiálom.

Skupina: do 10 detí
Cena: 8,50 € / hod

Kindergarten English III (4-5)

4 - 5 rokov


V kurze Owls KINDERGARTEN ENGLISH sa zameriavame na to, aby deti čo najviac rozprávali a prirodzene si osvojovali fungovanie jazyka – tvorenie jednoduchých fráz a viet, či budovanie bohatej slovnej zásoby. Učíme sa pohybom a hrami, ktoré sú primerané veku. Aj vďaka milému a neformálnemu prostrediu v deťoch budujeme pozitívny vzťah k učeniu angličtiny. Na hodinách pracujeme s Owls CD a doplnkovým materiálom.

Skupina: do 8 detí
Cena: 8,50 € / hod

Kindergarten English IV (3-4 roky)

3 - 4 roky


Skupina: do 10 detí
Cena: 8,50 € / hod

Kindergarten English IV (5-6 rokov)

5 - 6 rokov


V kurze Owls KINDERGARTEN ENGLISH sa zameriavame na to, aby deti čo najviac rozprávali a prirodzene si osvojovali fungovanie jazyka – tvorenie jednoduchých fráz a viet, či budovanie bohatej slovnej zásoby. Učíme sa pohybom a hrami, ktoré sú primerané veku. Aj vďaka milému a neformálnemu prostrediu v deťoch budujeme pozitívny vzťah k učeniu angličtiny. Na hodinách pracujeme s Owls CD a doplnkovým materiálom.

Skupina: do 8 detí
Cena: 8,50 € / hod

Konverzácie v anglickom jazyku - 1x týždenne

0 - 3 rokySkupina: do 8 detí
Cena: 10,00 € / hod

Konverzácie v anglickom jazyku - 2x týždenne

0 - 3 rokySkupina: do 8 detí
Cena: 20,00 € / hod

Konverzácie v anglickom jazyku - 3x týždenne

0 - 3 rokySkupina: do 8 detí
Cena: 30,00 € / hod

Letný tábor AUGUST (12.8. - 16.8.)

6 - 9 rokovSkupina: do 20 detí
Cena: 195,00 € / hod

Letný tábor AUGUST (29.7. - 2.8.)

6 - 9 rokovSkupina: do 20 detí
Cena: 195,00 € / hod

Letný tábor AUGUST (5.8. - 9.8.)

7 - 9 rokovSkupina: do 20 detí
Cena: 195,00 € / hod

Letný tábor JÚL (15.7. - 19.7.)

7 - 9 rokovSkupina: do 20 detí
Cena: 195,00 € / hod

Letný tábor JÚL (22.7. - 26.7.)

7 - 9 rokovSkupina: do 18 detí
Cena: 195,00 € / hod

Letný tábor JÚL (8.7. - 12.7.)

7 - 9 rokovSkupina: do 15 detí
Cena: 195,00 € / hod

MATURITA (Gramatika)

0 - 3 roky


Skupina: do 8 detí
Cena: 12,50 € / hod

MATURITA (Konverzácie)

0 - 3 roky


V kurze Owls KINDERGARTEN ENGLISH sa zameriavame na to, aby deti čo najviac rozprávali a prirodzene si osvojovali fungovanie jazyka – tvorenie jednoduchých fráz a viet, či budovanie bohatej slovnej zásoby. Učíme sa pohybom a hrami, ktoré sú primerané veku. Aj vďaka milému a neformálnemu prostrediu v deťoch budujeme pozitívny vzťah k učeniu angličtiny. Na hodinách pracujeme s Owls CD a doplnkovým materiálom.

Skupina: do 8 detí
Cena: 12,50 € / hod

MIERNE POKROČILÍ (úroveň B1/B2) - 1x týždenne

0 - 3 rokySkupina: do 8 detí
Cena: 17,00 € / hod

MIERNE POKROČILÍ (úroveň B1/B2) - 2x týždenne

0 - 3 rokySkupina: do 8 detí
Cena: 34,00 € / hod

Nemecká Družina PONDELOK

6 - 9 rokov


V kurze Owls DEUTSCH FÜR KINDER sa zameriavame na to, aby deti čo najviac rozprávali a prirodzene si osvojovali fungovanie jazyka – tvorenie jednoduchých fráz a viet, či budovanie bohatej slovnej zásoby. Učíme sa pohybom a hrami, ktoré sú primerané veku. Aj vďaka milému a neformálnemu prostrediu v deťoch budujeme pozitívny vzťah k učeniu nemeckého jazyka. Na hodinách pracujeme s CD a doplnkovými materiálmi.

Skupina: do 10 detí
Cena: 24,00 € / hod

Nemecká Družina STREDA

8 - 10 rokov


V kurze Owls DEUTSCH FÜR KINDER sa zameriavame na to, aby deti čo najviac rozprávali a prirodzene si osvojovali fungovanie jazyka – tvorenie jednoduchých fráz a viet, či budovanie bohatej slovnej zásoby. Učíme sa pohybom a hrami, ktoré sú primerané veku. Aj vďaka milému a neformálnemu prostrediu v deťoch budujeme pozitívny vzťah k učeniu nemeckého jazyka. Na hodinách pracujeme s CD a doplnkovými materiálmi.

Skupina: do 10 detí
Cena: 24,00 € / hod

POKROČILÍ (úroveň C1) - 1x týždenne

0 - 3 rokySkupina: do 8 detí
Cena: 17,00 € / hod

POKROČILÍ (úroveň C1) - 2x týždenne

0 - 3 rokySkupina: do 8 detí
Cena: 34,00 € / hod

Preschool English - Predškoláci/Prváci

5 - 7 rokov


Kurzy Owls ENGLISH FOR KIDS sú dôkladne zostavené tak, aby deti zaujali. Žiaci sú rozdelení do skupín podľa veku. Základom kurzu je komunikácia v prostredí bez stresu a tlaku na výsledok. Aj preto sa u nás nesedí za lavicami. Aktívne používanie gramatiky, slovnú zásobu a porozumenie textu upevňujeme jednoduchými hrami a cvičeniami. Konverzačný kurz Owls ENGLISH FOR KIDS je výborným doplnkom k angličtine, ktorú majú deti v škole.

Skupina: do 8 detí
Cena: 8,50 € / hod

Saturday English Club (2,5 hod.)

7 - 9 rokov


Skupina: do 10 detí
Cena: 24,00 € / hod

ZAČIATOČNÍCI (úroveň A1/A2) - 1x týždenne

0 - 3 rokySkupina: do 8 detí
Cena: 17,00 € / hod

ZAČIATOČNÍCI (úroveň A1/A2) - 2x týždenne

0 - 3 rokySkupina: do 8 detí
Cena: 34,00 € / hod

Zohor Neposedko 3-4 rokov

3 - 4 roky


Kindergarte English

Skupina: do 10 detí
Cena: 8,50 € / hod

Zohor Neposedko 4-5 rokov

4 - 5 rokov


Kindergarte English

Skupina: do 10 detí
Cena: 8,50 € / hod

Zohor Neposedko 6-7 rokov

6 - 7 rokovSkupina: do 10 detí
Cena: 8,50 € / hod

Cena spolu: 0,00 €

Máte záujem o niektorý kurz?
Vyplňte rýchly formulár a príhláste sa na kurz v termíne, ktorý vám vyhovuje.

Adresa: Owls – BBS, s.r.o., Nádražná 1911, 901 01 Malacky

Kontakt: +421 905 764 217, kontakt@owls.sk

Owls – Baby Brain Studio

Adresa
Owls – BBS, s.r.o.
Nádražná 1911
901 01 Malacky
Kontakt
+421 905 764 217
kontakt@owls.sk

Owls – Baby Brain Studio

Adresa
Owls – BBS, s.r.o.
Nádražná 1911
901 01 Malacky
Kontakt
+421 905 764 217
kontakt@owls.sk

Owls – Baby Brain Studio